logo

POLITYKA PRYWATNOŚCINiniejsza polityka prywatności reguluje korzystanie z tej aplikacji i aplikacji mobilnej, która została stworzona przez nasz zespół. Aplikacja dostarcza w czasie rzeczywistym sygnały transakcyjne wysyłane przez roboty i weryfikowane przez naszych ekspertów.
Jakie informacje uzyskuje Aplikacja i w jaki sposób jest ona wykorzystywana?


Informacje dostarczane przez użytkownika

Aplikacja uzyskuje informacje podane przez użytkownika podczas pobierania i rejestracji aplikacji.
Podczas rejestracji i korzystania z Aplikacji użytkownik podaje nam jedynie swój identyfikator instalacji aplikacji, aby móc wysyłać powiadomienia typu "push", informacje podawane przez użytkownika podczas kontaktu z nami w celu uzyskania pomocy oraz informacje wprowadzane do naszego systemu podczas korzystania z Aplikacji, takie jak informacje dotyczące zarządzania projektem. Możemy również wykorzystywać podane przez ciebie informacje do kontaktowania się z tobą od czasu do czasu w celu dostarczenia Ci ważnych informacji, wymaganych powiadomień i promocji marketingowych.


Automatycznie gromadzone informacje

Ponadto Aplikacja może automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym, między innymi, rodzaj używanego przez użytkownika urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, rodzaj używanych przez użytkownika mobilnych przeglądarek internetowych oraz informacje na temat sposobu korzystania z Aplikacji.


Czy Aplikacja gromadzi dokładne informacje o lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistym?

Niniejsza Aplikacja nie gromadzi dokładnych informacji o lokalizacji twojego urządzenia mobilnego.


Czy osoby trzecie widzą i/lub mają dostęp do informacji uzyskanych przez Aplikację?

Tak. Będziemy udostępniać informacje o użytkowniku stronom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
Możemy ujawniać informacje podane przez użytkownika i automatycznie gromadzone:

  • zgodnie z wymogami prawa, np. w celu zastosowania się do wezwania do sądu lub podobnej procedury prawnej
  • gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie informacji jest konieczne dla ochrony naszych praw, bezpieczeństwa Twojego lub innych osób, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub odpowiedzi na prośbę rządu
  • wraz z naszymi zaufanymi dostawcami usług, którzy pracują w naszym imieniu, nie wykorzystują w sposób niezależny informacji, które im ujawniamy, i zobowiązali się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności
  • jeśli Sygnały Binarne są zaangażowane w fuzję, przejęcie lub sprzedaż wszystkich lub części swoich aktywów, zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub widocznego zawiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności lub wykorzystania tych informacji, jak również o wszelkich wyborach, które możesz mieć w odniesieniu do tych informacji
  • reklamodawcom i zewnętrznym sieciom reklamowym oraz firmom analitycznym, jak opisano w poniższej sekcji


Automatyczne zbieranie danych i reklama

Możemy współpracować z firmami analitycznymi, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób Aplikacja jest używana, np. częstotliwość i czas trwania użytkowania.
Współpracujemy z reklamodawcami i zewnętrznymi sieciami reklamowymi, którzy muszą wiedzieć, jak współdziałać z reklamą zamieszczoną w Aplikacji, co pomaga nam utrzymać koszty Aplikacji na niskim poziomie. Reklamodawcy i sieci reklamowe wykorzystują niektóre informacje zbierane przez Aplikację, w tym m.in. unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego i numer telefonu komórkowego. Aby chronić anonimowość tych informacji, stosujemy technologię szyfrowania, która pomaga zapewnić, że te strony trzecie nie będą w stanie zidentyfikować użytkownika osobiście.
Te strony trzecie mogą również uzyskiwać anonimowe informacje o innych aplikacjach pobranych na urządzenie przenośne, odwiedzanych stronach internetowych, nieprecyzyjnych informacjach o lokalizacji (np. kod pocztowy) oraz innych nieprecyzyjnych informacjach o lokalizacji, aby pomóc w analizie i podawaniu anonimowych, ukierunkowanych reklam w Aplikacji i innych miejscach. Możemy również udostępniać zaszyfrowane wersje informacji podanych przez użytkownika w celu umożliwienia naszym partnerom dołączenia innych dostępnych informacji o użytkowniku do analizy lub wykorzystania w celach reklamowych.


Zmiany

Niniejsza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana z dowolnego powodu. O wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności będziemy Cię informować poprzez zamieszczenie nowej Polityki Prywatności tutaj oraz
informując Cię za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian, ponieważ dalsze korzystanie z niej uznaje się za zatwierdzenie wszystkich zmian.


Twoja zgoda

Korzystając z Aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności teraz i w wersji zmienionej przez nas. "Przetwarzanie" oznacza wykorzystywanie plików cookie na komputerze/urządzeniu przenośnym lub wykorzystywanie bądź dotykanie informacji w jakikolwiek sposób, w tym, między innymi, zbieranie, przechowywanie, usuwanie, wykorzystywanie, łączenie i ujawnianie informacji.


Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności podczas korzystania z Aplikacji lub masz pytania dotyczące naszych praktyk, skontaktuj się z nami.